Secretaris Stichting Kielegat (update: vacature ingevuld)

Secretaris Stichting Kielegat (update: vacature ingevuld)
20 maart 2021 Anouk

OVER CARNAVAL IN ‘T KIELEGAT 
Carnaval in ’t Kielegat. ‘Het is er gewoon’ zou je haast denken als je in februari of maart 5 dagen lang geniet van een veelheid aan activiteiten en feesten. Niets is echter minder waar natuurlijk! Een team van 250 (!) bevlogen vrijwilligers bouwt gedurende het jaar aan de diverse evenementen die onze stad op de kaart zetten. ‘t Kielegat is de afgelopen decennia dan ook uitgegroeid tot een sterk carnavalsmerk dat staat voor verbinding en gezelligheid. Nu staan we aan de vooravond van de volgende stap met onze stad; we willen van Breda nog prominenter en herkenbaarder neerzetten met Carnaval. En daar hebben we jou voor nodig! 

VACATURE SECRETARIS (BESTUUR) 
In deze bestuur rol als rechter- (en vaak ook linker-)hand  van de voorzitter geef je onder andere invulling aan:

 • Invulling beleid (statuten, etc)
 • Bewaken planning, afspraken, deadlines, etc. 
 • Voorbereiding en verslaglegging (door notulist) vergaderingen
 • Contact met ‘interne organisatie’
 • Samenwerkingen andere vrijwilligersorganisaties
 • Opstellen jaarverslag
 • Interne en externe communicatie
 • Neemt zitting ijn het Algemeen Bestuur en de Brabantse Carnavalsfederatie (2-3 maal per jaar)

Naast de ‘standaardzaken’ die op het bordje van de secretaris liggen zien wij een drietal focusgebieden die we (samen) graag zien worden ingevuld. 

 1. Interne communicatie

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de communicatie naar diverse media niet altijd eenduidig en met de voor ons juiste toonzetting is gecommuniceerd. Juist in de tijd van transitie naar Kielegat 2022 is dit essentieel. Jij bent hiervoor in nauwe samenwerking met de Sjef Pers en Publiciteit verantwoordelijk, maar treedt ook op als spreekbuis naar media of organiseert dat de juiste mensen naar voren worden geschoven en de juiste boodschap communiceren.  

 1. Team creëren

Als secretaris wordt je met een team van vrijwilligers verantwoordelijk voor de (slimme) organisatie van en uitvoering van je rol. Dat is een andere invulling dan de stand alone rol die men meestal gewend is, maar wij geloven dat zaken daardoor slimmer, beter en sneller kunnen worden opgepakt.  

 1. Eigen invulling

We hebben de meest essentiële zaken benoemd, maar zien dit niet als een uitgekristalliseerd profiel. Van onze nieuwe secretaris verwachten we input om zelf deze positie verder uit te bouwen. Wij hebben behoefte aan ervaring, maar zeker ook ideeën over de te varen koers. Dat doe je door vernieuwend en met een open vizier naar zaken te kijken. In een vrije rol kun je dus samen met je team de organisatie naar een nog hoger niveau tillen. Het vertrekpunt is Carnaval Breda; een prachtig ‘product’. En verder… leren we graag van en met jou. Helemaal geen ondersteuning dan? Zeker wel, het bestuur van stichting Kielegat en de diverse commissies bestaan uit een mix van ervaren en jonge maar allen gedreven mensen die samen met jou de volgende stap willen zetten. En bovendien heeft de huidige secretaris aangegeven zich als adviseur op de achtergrond te willen inwerken en ondersteunen! Draagvlak voor vernieuwing is er volop dus we kijken uit naar je komst 

En verder?  
Wij zijn (al zeggen we het zelf) een leuke club en delen de mening dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Toch begrijpen we goed dat vrijwilligerswerk moet passen in je privéleven, dus we streven naar een goede balans.  

WIE BEN JIJ? 

 • Type kartrekker van een (nieuw te formeren) team;
 • Ervaring met een bestuurlijk rol is prettig, maar geen must;
 • In staat een team van vrijwilligers te motiveren en samen te komen tot mooie resultaten;
 • Cando: ondernemend, resultaatgericht en gedreven; 
 • Pragmatisch, planmatig sterk;
 • Assertief; in staat eigen koers te varen en een ambitieuze vrijwilligersorganisatie te adviseren.
 • Een gemotiveerde vrijwilliger die zin heeft om van carnaval een nog leuker feestje te maken.
X