Reglement Brakkensliert

Hieronder nog enige richtlijnen voor de Brakkensliert. Deze richtlijnen zijn een korte samenvatting van (en aanvulling op) het “reglement voor de Brakkensliert”.

 • Deelname aan de Brakkensliert geschiedt geheel op eigen risico. (art. 2, lid 4)
 • De deelname aan de Brakkensliert is gratis en staat voor iedereen open jonger dan 16 jaar, uit Groot Breda afkomstig is en/of lid is van een Bredase (carnavals)vereniging, waaronder in dit geval tevens begrepen scholen. (art, lid 1)
 • Het voeren, uitbeelden of op enige andere wijze maken van reclame tijdens de Brakkensliert is ten strengste verboden. (art. 5, lid 2)
 • Het is niet toegestaan bij de uitbeelding of de voortbeweging van de uitbeelding levende dieren te gebruiken. (art. 5, lid 4) Dit geldt ook voor muzikanten en andere deelnemers welk een toevoeging vormen van de optocht.
 • Het is niet toegestaan om als deelnemer/begeleider van de Brakkensliert confetti te verspreiden.
 • In de Brakkensliert mogen geen mechanische voortbewogen wagens meerijden. Voor minder valide kinderen kan hierop door de Commissie Optochten een uitzondering worden gemaakt (art. 5, lid 5)
 • Alle deelnemers dienen zich op zondag 7 februari 2016, vanaf 12.45 uur, te melden bij Café de Huiskamer, Haven 21, te Breda. Op deze locatie zullen tevens de volgnummers worden uitgereikt. (art. 6, lid 1)
 • De Brakkensliert zal vertrekken vanaf Haven om 13.30 uur. Deelnemers die zich te laat melden, lopen het risico dat zij niet meer kunnen worden ingedeeld en kunnen van deelname worden uitgesloten. (art. 6, lid 2)
 • Iedere deelnemer dient zijn volgnummer duidelijk zichtbaar voor zich uit te voeren of te dragen. (art. 7, lid 7)
 • Er worden de navolgende categorieën onderscheiden:
  – Grote groepen 20 of meer personen
  – Kleine groepen 5 tot en met 19 personen
  – Paren 2 tot en met 4 personen
  – Individuele 1 persoon. (art. 8, lid 1)
 • De bekendmaking van de prijzen vindt plaats na de Brakkensliert, om circa 17.00 uur, in het Chassé te Breda. (art. 9, lid 3)
X