Raad van toezicht

Aan het eind van het seizoen wordt door het Algemeen Bestuur van de BCV verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de navolgende personen:

 

 

 

 

X