Kielegats Carnaval Museum

Voor meer informatie kijk op:  www.kielegatsmuseum.nl

 

Het doel van de stichting K.C.M. is het conserveren, exposeren, uitbreiden, verspreiden en uitdragen van het Bredaas Carnaval erfgoed en haar bijbehorende tradities in de ruimste zin van het woord.

De K.C.M. streeft dit doel na door:
a. het inrichten, beheren, exploiteren en in standhouden van een mede voor het publiek toegankelijk gebouw, al dan niet gehuurd, in Breda;
b. het bijeenbrengen, in bruikleen nemen en geven, in stand houden, aanvullen en verbeteren van verzamelingen op het gebied van het carnaval en haar bijbehorende tradities;
c. het in onderlinge samenhang tentoonstellen van (delen van) de collectie en het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen;
d. alle andere haar ten dienste staande middelen, die ter bereiking van het geformuleerde doel nuttig kunnen zijn, aan te wenden.

Met een bijzondere en uitgebreide privé collectie en enthousiasme voor het carnaval zijn een drietal rasechte carnavalsvrienden het K.C.M. begonnen. De bestaande collectie is enorm omvangrijk. In de afgelopen jaren heeft het K.C.M. tijdelijk geëxposeerd in de stadsbibliotheek van Breda en diverse lezingen gegeven. De expositie was een groot succes. Toen bleek eens te meer dat er veel belangstelling bestaat voor het Carnavalsverleden van het Kielegat (Breda). Het is tijd voor een permanente tentoonstelling!

De collectie van het K.C.M. bestaat uit diverse kledingstukken, prinsen- , page- , narren- pakken met bijbehorende attributen, zoals een prinsensteek en scepter. Ook een omvangrijke verzameling van medailles, foto’s, artikelen en boeken van de afgelopen veertig jaar behoren tot de collectie. Alle facetten van het carnaval worden weergegeven in de collectie. Van wagenbouwers tot kapellen, van prins en gevolg tot feestvierders en van verloren tradities tot het hedendaags carnaval.

Heeft u nog oude carnavalsfoto’s,  attributen of medailles? Dan kunt u contact opnemen met onze conservator: 
Rob Thomassen Telelefoon: 06-15 68 82 16.
Mail: conservator@kielegatsmuseum.nl

Kielegatse Carnavals Iconen

 

Met dank aan onze sponsors en vele Steunpilaren – Vrienden – Donateurs van het Kielegats Carnaval Museum.

X